Latar Belakang


Motto Sekolah: "Ilmu Asas Kemajuan"

                                                                                                                                             

Visi: Sekolah Kebangsaan Bukit Garam menjadi sekolah cemerlang menjelang tahun 2010

                                                                                                                                               

Misi: Memberi kesempurnaan pendidikan kepada anak didik melalui pengurusan pendidikan yang berkualiti ke arah melahirkan insan yang cemerlang dan seimbang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

                                                                                                                                               

Objektif Sekolah Kebangsaan Bukit Garam:

# Meningkatkan kualiti serta keberkesanan pengajaran & pembelajaran
# Pengurusan kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid berasaskan program Anjakan Bestari Pejabat Pelajaran Gabungan Lahad Datu.
# Melibatkan semua murid tahap 2 dalam aktiviti kokurikulum
# Menyediakan kemudahan dan keperluan murid agar dapat mengikuti aktiviti pengajaran & pembelajaran dalam keadaan yang selamat dan kondusif.

                                                                                                                                                

Guru, KTBM & Murid:

# Guru lelaki = 20 orang
# Guru Perempuan = 20 orang
# Kakitangan Bukan Mengajar (KTBM) = 8 orang
# Pembantu Pra = 3 orang
# Pengawal Keselamatan = 4 orang
# Jumlah Murid = 555 orang

                                                                                                                                                

ALAMAT SEKOLAH:

Sk Bukit Garam, W.D.T 13,
90200, Kinabatangan,
Sandakan, Sabah.

No. Telefon/Fax: 089-562058